5 دنبال‌ کننده
6.1 هزار بازدید ویدیو

دست سازه های چوبی

68 بازدید ۳ هفته پیش

آموزش دست سازه های چوبی در کلاس های تابستان

دیگر ویدیوها

دست سازه های چوبی

68 بازدید ۳ هفته پیش

آموزش های درس خلاقیت

65 بازدید ۳ هفته پیش

آموزش های زبان انگلیسی

159 بازدید ۱ ماه پیش

آموزش زبان انگلیسی

138 بازدید ۱ ماه پیش

آموزش زبان انگلیسی

213 بازدید ۱ ماه پیش

کارگاه بازی کودکان

199 بازدید ۱ ماه پیش

خوانش شعر حافظ

110 بازدید ۱ ماه پیش

کلاس فن بیان

90 بازدید ۱ ماه پیش

خوانش شعر حافظ

62 بازدید ۱ ماه پیش

آموزش انگلیسی

126 بازدید ۱ ماه پیش

آموزش زبان انگلیسی

147 بازدید ۱ ماه پیش

شعرخوانی

68 بازدید ۱ ماه پیش

کلاس فن بیان

74 بازدید ۱ ماه پیش

کلاس فن بیان

81 بازدید ۱ ماه پیش

خوانش شعر حافظ

160 بازدید ۱ ماه پیش

کلاس فن بیان

78 بازدید ۱ ماه پیش

کلاس فن بیان

53 بازدید ۱ ماه پیش

آموزش فن بیان

158 بازدید ۱ ماه پیش

کلاس فن بیان

59 بازدید ۱ ماه پیش

بازی باران کاغذی

50 بازدید ۱ ماه پیش

آموزش زبان انگلیسی

98 بازدید ۱ ماه پیش

آموزش زبان انگلیسی

382 بازدید ۱ ماه پیش

مکالمه انگلیسی

132 بازدید ۱ ماه پیش

آموزش زبان انگلیسی

175 بازدید ۱ ماه پیش

آموزش زبان انگلیسی

265 بازدید ۱ ماه پیش

خوشامدگویی

62 بازدید ۱ ماه پیش

آموزش رنگ ها به انگلیسی

246 بازدید ۱ ماه پیش

مهارت جسمی حرکتی

49 بازدید ۱ ماه پیش

زنگ تفریح

142 بازدید ۱ ماه پیش

آموزش انگلیسی

117 بازدید ۲ ماه پیش

اموزش انگلیسی

94 بازدید ۲ ماه پیش

فن بیان

100 بازدید ۲ ماه پیش

آموزش انگلیسی

76 بازدید ۲ ماه پیش

آموزش فن بیان

149 بازدید ۲ ماه پیش

آموزش فن بیان

116 بازدید ۲ ماه پیش

آموزش فن بیان

92 بازدید ۲ ماه پیش

فن بیان

79 بازدید ۲ ماه پیش
نمایش بیشتر