78 دنبال‌ کننده
2.1 میلیون بازدید ویدیو

صاف كردن سیم كلاف

19.6 هزار بازدید ۲ سال پیش

طریقه صاف كردن سیم كلاف برای ساخت قفس

دیگر ویدیوها

صاف كردن سیم كلاف

19.6 هزار بازدید ۲ سال پیش

قفس طرقه- قزاقستان

5.3 هزار بازدید ۲ سال پیش

چگونه سهره خود را دست آموز كنید

4.9 هزار بازدید ۲ سال پیش

گردش u شكل به سبك ژاپنی

390 بازدید ۲ سال پیش

آموزش جوجه سهره

123 هزار بازدید ۲ سال پیش

طریقه آموزش سهره

26.4 هزار بازدید ۲ سال پیش

صدای تهییج سهره

450.2 هزار بازدید ۲ سال پیش

آموزش نوت آواز سهره

11.9 هزار بازدید ۲ سال پیش

ساخت قفس برای سهره

15.3 هزار بازدید ۲ سال پیش

آموزش - تكنیكهای طناب كشی

27.9 هزار بازدید ۲ سال پیش

آواز سهره- اسپانیایی- 2017

161.8 هزار بازدید ۲ سال پیش

طرقه استاد branjagan

266.9 هزار بازدید ۲ سال پیش

سه اندیكاتور پركاربرد

4.8 هزار بازدید ۲ سال پیش

روش اتو كردن شلوار

22.8 هزار بازدید ۲ سال پیش

روش اتو كردن پیراهن

19 هزار بازدید ۲ سال پیش

روش تا كردن شورت

63.8 هزار بازدید ۲ سال پیش

آواز طرقه - روسیه

39.5 هزار بازدید ۲ سال پیش

آواز طرقه چینی

16.6 هزار بازدید ۳ سال پیش

آواز طرقه ویتنامی

31.5 هزار بازدید ۳ سال پیش

آواز طرقه روسی

46.3 هزار بازدید ۳ سال پیش

طریقه نظافت طرقه

21.7 هزار بازدید ۳ سال پیش

آواز سهره مراکشی

15 هزار بازدید ۳ سال پیش

آواز طرقه مغولی

245.1 هزار بازدید ۳ سال پیش

آواز طرقه افغانی

58.3 هزار بازدید ۳ سال پیش

آواز سهره اسپانیایی

68.6 هزار بازدید ۳ سال پیش

خیابان آرام - چارلی چاپلین (١٩١٧)

11.4 هزار بازدید ۳ سال پیش
نمایش بیشتر