3 دنبال‌ کننده
604 بازدید ویدیو

اضطراب شناور

14 بازدید ۳ هفته پیش

اضطراب شناور به این معناست که موضوعی که از آن می‌ترسید، تهدید خاصی نیست. یکی از عواملی که باعث می‌شود اضطراب در وجود شما ماندگار بماند، ترس متقاعد کننده است. فرهمند آریاشکوه | www.Way2Alter.com

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

اضطراب شناور

14 بازدید ۳ هفته پیش

افسردگی

58 بازدید ۳ هفته پیش

هفت درجه روشنگری

39 بازدید ۳ هفته پیش

پیام های خاموش

24 بازدید ۱ ماه پیش

هنر متقاعد کردن

36 بازدید ۱ ماه پیش

مدیریت اجتماعی

11 بازدید ۱ ماه پیش

خروج از رویکردهای سنتی

16 بازدید ۱ ماه پیش

نوآوری ارزش

10 بازدید ۱ ماه پیش

منحنی عمر محصول

15 بازدید ۱ ماه پیش

ترس در شروع کسب و کار

37 بازدید ۱ ماه پیش

اقیانوس آبی و قرمز

42 بازدید ۱ ماه پیش

آلرژی اجتماعی

17 بازدید ۱ ماه پیش

بلندپروازی واقعی

37 بازدید ۱ ماه پیش

همگام شدن ناخودآگاه

18 بازدید ۱ ماه پیش

ارزش زیستن

34 بازدید ۱ ماه پیش

‏‎خاطرات گذشته

27 بازدید ۱ ماه پیش

راه تغییر

73 بازدید ۱ ماه پیش

رقابت بی معنا

37 بازدید ۱ ماه پیش
نمایش بیشتر