13 دنبال‌ کننده
24هزار بازدید ویدیو

نی امیدسلیمانیان باصدای مسعودخسروی

80 بازدید ۶ ماه پیش

1398/3/28 اهـــــواز

دیگر ویدیوها

دشتی گاگریوبختیاری

1.4هزار بازدید ۶ ماه پیش

نی امیدسلیمانیان

343 بازدید ۹ ماه پیش

نی امیدسلیمانیان

247 بازدید ۹ ماه پیش

امیدسلیمانیان دشتی گاگریو

1.9هزار بازدید ۹ ماه پیش

دشتی گاگریو

1.6هزار بازدید ۱۰ ماه پیش

دشتی نوحه محرم95

1.5هزار بازدید ۱۰ ماه پیش

دشتی نوحه

3.7هزار بازدید ۱۰ ماه پیش

دشتی،نوحه،محرم97

1.1هزار بازدید ۱۰ ماه پیش

دشتی گاگریو

4.1هزار بازدید ۱۰ ماه پیش

گاگریو،باسازودهل

1.2هزار بازدید ۱۱ ماه پیش

گاگریو

1.6هزار بازدید ۱۱ ماه پیش

گاگریو

946 بازدید ۱۱ ماه پیش

دشتی،گاگریو

2.1هزار بازدید ۱۱ ماه پیش

دشتی

1.7هزار بازدید ۱۱ ماه پیش
نمایش بیشتر