7 دنبال‌ کننده
14.8 هزار بازدید ویدیو

تفسیری برای کلاس عشق - حرف در حرف - فیلم در فیلم

229 بازدید ۳ ماه پیش

آدرس سایت موسسه آموزشی پویایی : www.pooyaee.com

دیگر ویدیوها

شروع کلاس عشق و رابطه

225 بازدید ۷ ماه پیش

مثلث وجود

45 بازدید ۷ ماه پیش

تبریک سال نو

468 بازدید ۷ ماه پیش

روز از نو زندگی از نو

53 بازدید ۷ ماه پیش

تبریک سال نوی مشترک

64 بازدید ۱۰ ماه پیش

آزادی یک انتخاب است

96 بازدید ۱۰ ماه پیش

مهرورزی و خوشبختی

40 بازدید ۱۰ ماه پیش

رشد کمی نه! رشد کیفی

63 بازدید ۱۱ ماه پیش

سمیر امین

73 بازدید ۱۱ ماه پیش

حسادت

79 بازدید ۱۱ ماه پیش

رشد ظرفیتهای درونی

60 بازدید ۱۱ ماه پیش

پدیده تغییر

76 بازدید ۱۱ ماه پیش

رقابت تسلیحاتی

66 بازدید ۱۱ ماه پیش

یک چهارشنبه

78 بازدید ۱ سال پیش

محیط زیست و رضایتمندی

108 بازدید ۱ سال پیش

خرابكاری كودكِ بزرگسال

971 بازدید ۲ سال پیش

#قضاوت و #سرکوب

471 بازدید ۲ سال پیش

پیام سال نو

231 بازدید ۳ سال پیش

#تن چیست؟

116 بازدید ۳ سال پیش
نمایش بیشتر