فیزیک فرزانه یا امیر مسعودی یا کامیار یا باباخانی یا یحیوی یا سادات ؟

80 بازدید ۱ ماه پیش

فیلم کوتاه از مقایسه تدریس اساتید بزرگ کنکور ایران