966 دنبال‌ کننده
116.8 هزار بازدید ویدیو

آموزش زبان انگلیسی ۴۸ ضمایم پرسشی

91 بازدید ۱ روز پیش

ما را در اینستاگرام دنبال کنید

دیگر ویدیوها

آموزش زبان انگلیسی ۴۶ قید

4.8 هزار بازدید ۱ هفته پیش

آموزش زبان انگلیسی 45 enough/too/a lot of

5.1 هزار بازدید ۲ هفته پیش

آموزش زبان انگلیسی ۴۲ عناوین

3.8 هزار بازدید ۳ هفته پیش

آموزش زبان انگلیسی ۴۱ ضمایر ملکی

3.7 هزار بازدید ۳ هفته پیش

آموزش زبان انگلیسی ۳۹ حال کامل

3.1 هزار بازدید ۱ ماه پیش

آموزش زبان انگلیسی ۳۸ افعالModal

7.2 هزار بازدید ۱ ماه پیش

آموزش زبان انگلیسی۳۳ آینده با will

1.1 هزار بازدید ۱ ماه پیش

آموزش زبان انگلیسی۳۰ گذشته ساده

3.9 هزار بازدید ۲ ماه پیش

آموزش زبان انگلیسی درس بیست و سوم

1.3 هزار بازدید ۵ ماه پیش

آموزش زبان انگلیسی درس بیست و دوم

1.7 هزار بازدید ۵ ماه پیش

آموزش زبان انگلیسی درس بیست و یکم

1.3 هزار بازدید ۵ ماه پیش

آموزش زبان انگلیسی درس بیستم

1.1 هزار بازدید ۶ ماه پیش

آموزش زبان انگلیسی درس نوزدهم

1.2 هزار بازدید ۶ ماه پیش

آموزش زبان انگلیسی درس هجدهم

1.4 هزار بازدید ۶ ماه پیش

آموزش زبان انگلیسی درس هفدهم

1.7 هزار بازدید ۶ ماه پیش

آموزش زبان انگلیسی درس شانزدهم

1.4 هزار بازدید ۶ ماه پیش

آموزش زبان انگلیسی درس پانزدهم

1.5 هزار بازدید ۶ ماه پیش

آموزش زبان انگلیسی درس چهاردهم

1.6 هزار بازدید ۶ ماه پیش

آموزش زبان انگلیسی درس سیزدهم

1.7 هزار بازدید ۶ ماه پیش

آموزش زبان انگلیسی درس دوازدهم

1.9 هزار بازدید ۶ ماه پیش

آموزش زبان انگلیسی درس دهم

3.1 هزار بازدید ۷ ماه پیش

آموزش زبان انگلیسی درس نهم

2.9 هزار بازدید ۷ ماه پیش
نمایش بیشتر