1 دنبال‌ کننده
4.7 هزار بازدید ویدیو

دکتر مجید خسروی

63 بازدید ۱ ماه پیش

دکتر مجید خسروی متخصص جراح مغز و اعصاب بیمار مغزی - اقای رضا تهمتن

دیگر ویدیوها

دکتر مجید خسروی

63 بازدید ۱ ماه پیش

دکتر مجید خسروی

47 بازدید ۱ ماه پیش

دکتر مجید خسروی

39 بازدید ۱ ماه پیش

دکتر مجید خسروی

57 بازدید ۱ ماه پیش

دکتر مجید خسروی

78 بازدید ۱ ماه پیش

عمل دکتر مجید خسروی

52 بازدید ۱ ماه پیش

عمل موفق آقای ناصر هویدی

39 بازدید ۱ ماه پیش

خانم فرنگیس کیاکوگوری

28 بازدید ۱ ماه پیش

خانم فریده برکسی

31 بازدید ۱ ماه پیش

دکتر مجید خسروی

31 بازدید ۱ ماه پیش

دکتر مجید خسروی

20 بازدید ۱ ماه پیش

دکتر مجید خسروی

10 بازدید ۱ ماه پیش

دکتر مجید خسروی

32 بازدید ۱ ماه پیش

دکتر مجید خسروی

80 بازدید ۱ ماه پیش

دکتر مجید خسروی

164 بازدید ۱ ماه پیش

دکتر مجید خسروی

52 بازدید ۱ ماه پیش

دکتر مجید خسروی

75 بازدید ۱ ماه پیش

دکتر مجید خسروی

142 بازدید ۱ ماه پیش

دکتر مجید خسروی

35 بازدید ۱ ماه پیش
نمایش بیشتر