47 دنبال‌ کننده
63.3 هزار بازدید ویدیو

تست شماره 59 آزمون مرحله ششم (جامع دوم)

131 بازدید ۵ ماه پیش

توضیحات استاد تقوی پیرامون تست شماره 59 آزمون مرحله ششم (جامع دوم) خانه مهندسی شیمی ایران

دیگر ویدیوها

راهنمای نصب نرم افزار PETREL

1.3 هزار بازدید ۲ سال پیش

راهنمای نصب نرم افزار MATLAB

5.9 هزار بازدید ۲ سال پیش

جشن موسسه نگاره

491 بازدید ۲ سال پیش

About AspenTech

257 بازدید ۳ سال پیش

انیمیشن Tracerco Flow Assurance

194 بازدید ۳ سال پیش

انیمیشن Runaway Chemical Reactions

624 بازدید ۳ سال پیش

انیمیشن Refrigeration Cylce

713 بازدید ۳ سال پیش

ویدئو Liquid-liquid extraction

1.4 هزار بازدید ۳ سال پیش

ویدئو رسم منحنی T-x-y در Aspen plus

1.6 هزار بازدید ۳ سال پیش

ویدئو خطر انفجار کپسول تحت فشار

5.3 هزار بازدید ۳ سال پیش

انیمیشن ShellTube Heat Exchanger

578 بازدید ۳ سال پیش

ویدئو پدیده کاویتاسیون

1.5 هزار بازدید ۳ سال پیش

ویدئو Turbine flowmeter

477 بازدید ۳ سال پیش

ویدئو ( flow meter (Positive Displacement

325 بازدید ۳ سال پیش

ویدئو Salt Cavern Gas Storage

129 بازدید ۳ سال پیش

ویدئو Batch Process Control

706 بازدید ۳ سال پیش

ویدئو Oil Refinery Process

1.8 هزار بازدید ۳ سال پیش

ویدئو Ethylene production

244 بازدید ۳ سال پیش

Distillation Column

1.3 هزار بازدید ۳ سال پیش
نمایش بیشتر