7 دنبال‌ کننده
19.1 هزار بازدید ویدیو

عاشیق چنگیز مهدی پور ، عاشیق ناظیم کاظیم اف و عاشیق نبی نقی اف

427 بازدید ۶ روز پیش

ایفاء: قهرمانی هاواس ایفاء: ائدیر: عاشیق چنگیز مهدی پور اوخویان: عاشیق ناظیم کاظیم اف عاشیق نبی نقی اف

دیگر ویدیوها

Aşiq Aytək əkbər övə

231 بازدید ۱ هفته پیش

Aşiq Aytək əkbər övə

92 بازدید ۱ هفته پیش

Aşiq Aytək əkbər övə

81 بازدید ۱ هفته پیش

عاشیق بیاض حیدر نژاد

797 بازدید ۳ هفته پیش

Aşiq Ahlimən əlləhverdi övə

57 بازدید ۱ ماه پیش

عاشیق تیمور قایاباشی

565 بازدید ۱ ماه پیش

عاشیق تیمور قایاباشی

443 بازدید ۱ ماه پیش

عاشیق علی علی زاده

540 بازدید ۱ ماه پیش

Aşiq Famila isgəndərli

102 بازدید ۱ ماه پیش

Aşiq Aytak akbar öva

148 بازدید ۱ ماه پیش

Aşiq Xanlar məhərrəmöv

165 بازدید ۱ ماه پیش

Aşiq Yülçö sölaymanli

108 بازدید ۱ ماه پیش

Aşiq Yülçö sölymanli

88 بازدید ۱ ماه پیش

عاشیق جواد محرمی

2.1 هزار بازدید ۱ ماه پیش

Aşiq Aytak akbar öva

352 بازدید ۱ ماه پیش
نمایش بیشتر