20 دنبال‌ کننده
71.2 هزار بازدید ویدیو

استاد مرتضی صفاریان واستاد عباس حیدری

206 بازدید ۱۱ ماه پیش

ضبط مجالس غریب تعزیه توسط استاد صفاریان واستاد عباس حیدری

دیگر ویدیوها

ترومپت استاد محمد پاکیزه

1 هزار بازدید ۱۱ ماه پیش

ترومپت استاد عباس حیدری

2 هزار بازدید ۱ سال پیش

اجرای دو حرکت معروف آرتور

1.2 هزار بازدید ۲ سال پیش

سید فاضل سیدان

826 بازدید ۲ سال پیش

سید فاضل سیدان

695 بازدید ۲ سال پیش

مارش بسیار زیبا از استاد حیدری

1.4 هزار بازدید ۲ سال پیش

استاد عباس حیدری

816 بازدید ۲ سال پیش

مارش استاد عباس حیدری

1.5 هزار بازدید ۲ سال پیش

شاهکار استاد عباس حیدری

1.3 هزار بازدید ۲ سال پیش

ترومپت استاد عباس حیدری

2.6 هزار بازدید ۲ سال پیش

استاد عباس حیدری

2.1 هزار بازدید ۳ سال پیش

استاد عباس حیدری

2.2 هزار بازدید ۳ سال پیش

استاد عباس حیدری

1.6 هزار بازدید ۳ سال پیش

استاد عباس حیدری

1.4 هزار بازدید ۳ سال پیش

عباس حیدری

3.5 هزار بازدید ۳ سال پیش

استاد عباس حیدری.

5.3 هزار بازدید ۳ سال پیش

استاد عباس حیدری

2.3 هزار بازدید ۳ سال پیش

ترومپت استاد عباس حیدری

3 هزار بازدید ۳ سال پیش

استاد عباس حیدری حسن برکتی پور

7.2 هزار بازدید ۳ سال پیش

عباس حیدری و استاد برکتی

650 بازدید ۴ سال پیش

عباس حیدری و مظفر قربان نژاد

1.5 هزار بازدید ۴ سال پیش

عباس حیدری و استاد رضا حیدری

1.4 هزار بازدید ۴ سال پیش

عباس حیدری

979 بازدید ۴ سال پیش
نمایش بیشتر