7 دنبال‌ کننده
19.4 هزار بازدید ویدیو

دیگر ویدیوها

Magischer, schwebender Wasserhahn - DIY

50 بازدید ۱۱ ماه پیش

Cara membuat jam matahari

33 بازدید ۱۱ ماه پیش

Sun Compass Shadow Stick Method

30 بازدید ۱۱ ماه پیش

Trail Magazine - How to Find South With A Watch

19 بازدید ۱۱ ماه پیش

Surface Tension Experiment Examples

73 بازدید ۱ سال پیش

Concave mirror - gương cầu lõm

41 بازدید ۱ سال پیش

Convex mirror - Gương cầu lồi

31 بازدید ۱ سال پیش

Concave Mirror Demo: Pendulum

62 بازدید ۱ سال پیش

Concave Mirror Demo

47 بازدید ۱ سال پیش

Science Experiments - Lens Experiment

88 بازدید ۱ سال پیش

Converging and Diverging Lens

34 بازدید ۱ سال پیش

Non axial rays in a convex mirror

29 بازدید ۱ سال پیش

Nonaxial rays incident in a concave mirror

46 بازدید ۱ سال پیش

light reflection in a plane mirror

31 بازدید ۱ سال پیش

diverging lens

49 بازدید ۱ سال پیش

Optical Fibre - Class 12

16 بازدید ۱ سال پیش
نمایش بیشتر