12 دنبال‌ کننده
56.4 هزار بازدید ویدیو

منشا حیات

599 بازدید ۴ سال پیش

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

منشا حیات

599 بازدید ۴ سال پیش

ژنتیک بخش 2

201 بازدید ۴ سال پیش

ژنتیک بخش 1

179 بازدید ۴ سال پیش

RNA

129 بازدید ۴ سال پیش

DNA

211 بازدید ۴ سال پیش

تقسیم سلولی

737 بازدید ۴ سال پیش

انرژی سلولی بخش دوم

73 بازدید ۴ سال پیش

انرژی سلولی بخش اول

83 بازدید ۴ سال پیش

حمل و نقل های سلولی

165 بازدید ۴ سال پیش

سلول: بخش ها و ویژگی ها

101 بازدید ۴ سال پیش

روش علمی

255 بازدید ۴ سال پیش

Velella

109 بازدید ۴ سال پیش

لارو ها (زئوپلانکتون )

409 بازدید ۴ سال پیش

مورفولوژی کرم Annelid

236 بازدید ۴ سال پیش

توتیای خوراکی

139 بازدید ۵ سال پیش

تغذیه اسکوئید

472 بازدید ۵ سال پیش

نمای کلی اسکوئید

229 بازدید ۵ سال پیش

لیمو دریایی

859 بازدید ۵ سال پیش

تغذیه ی خرچنگ از عروس دریایی

1 هزار بازدید ۵ سال پیش

نحوه تغذیه ی عروس دریایی(حالت polyp)

1.9 هزار بازدید ۵ سال پیش

تخم های عروس دریایی

526 بازدید ۵ سال پیش

حالت معمول یک عروس دریایی

358 بازدید ۵ سال پیش

خرچنگ نعل اسبی (2)

882 بازدید ۵ سال پیش

نمای کلی از خرچنگ نعل اسبی

1.2 هزار بازدید ۵ سال پیش

نگاه کوسه سفید (کوسه سفید بزرگ)

1.3 هزار بازدید ۵ سال پیش

کشتی چسب

1.1 هزار بازدید ۵ سال پیش

ناتیلوس

104 بازدید ۵ سال پیش

خرچنگ نعل اسبی (1)

2.6 هزار بازدید ۵ سال پیش

اسب دریایی

678 بازدید ۵ سال پیش

Neon Killers (شانه داران)

388 بازدید ۵ سال پیش

استتار کردن اختاپوس

733 بازدید ۵ سال پیش
نمایش بیشتر