16 دنبال‌ کننده
224.8هزار بازدید ویدیو

آزادکردن سهره.

3.1هزار بازدید ۴ سال پیش

پرنده ها را دوست بداریم

دیگر ویدیوها

آزادکردن سهره.

3.1هزار بازدید ۴ سال پیش

آزادکردن سهره.

2.4هزار بازدید ۴ سال پیش

تکسیرقناری

1.5هزار بازدید ۴ سال پیش

سهره

3.9هزار بازدید ۴ سال پیش

آواز سهره برای آموزش جوجه. سهرها.

136.1هزار بازدید ۴ سال پیش

شریف سهره.

13.1هزار بازدید ۴ سال پیش

آواز سهره ابهر.

14.9هزار بازدید ۴ سال پیش

آواز سهره. صدای دلنشینی داره.

17.5هزار بازدید ۴ سال پیش

قناذی.

1.1هزار بازدید ۴ سال پیش

سهره ناز

1.9هزار بازدید ۵ سال پیش

جوجه جیبرهای زیبا.

1.2هزار بازدید ۵ سال پیش

ابتنی قناری

3.7هزار بازدید ۵ سال پیش

قناری

1.9هزار بازدید ۵ سال پیش

قناری

3.9هزار بازدید ۵ سال پیش

جوجه قناری

3.2هزار بازدید ۵ سال پیش

قناری

3.8هزار بازدید ۵ سال پیش

قناری

1.5هزار بازدید ۵ سال پیش

قناری

1.2هزار بازدید ۵ سال پیش

قناری

2.5هزار بازدید ۵ سال پیش

سهره

2هزار بازدید ۵ سال پیش
نمایش بیشتر